Refleksja na dziś

Środa 9 kwietnia 2014

Czytania » Być wolnym

W Nim [Bogu] pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim” (Dn 3, 95).

Co jest miarą wolności człowieka? Czy może jej zagrozić ktoś z zewnątrz? Przykład Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który złamali nakaz króla Nabuchodonozora i nie oddali pokłonu bożkowi, pokazuje, że nie.

Człowiek jest w pełni sobą, gdy jest wolny. By tak się stało, potrzeba poznać prawdę o Bogu, świecie i mnie samym. I postawienie Boga na właściwym, czyli pierwszym miejscu. Czyli omijanie przeszkód: bałwochwalstwa, magii, przesądów, wróżbiarstwa, amuletów i wywoływania duchów.

 

Panie, zawierzam Ci swoje życie: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. To w Tobie kryje się sekret prawdziwej wolności i głębokiej radości serca. „Tobie, panie, zaufałem, nei zawstydzę się na wieki”.

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński
 


Radio Wiara Ks. Jakub Bartczak - Wolność feat. Fragua

Środa 5. tygodnia Wielkiego Postu

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama