Refleksja na dziś

Czwartek 10 kwietnia 2014

Czytania » Bóg obietnicy

Obiecanki, cacanki… – tak bywa pomiędzy ludźmi. Jednak słowo obietnicy dane przez Boga trwa, jak trwa sam Stwórca. Bóg potrafi również pisać nieoczekiwane scenariusze i zaskakiwać, jak w przypadku przymierza z Abramem, który otrzymał obietnicę ojcostwa i ziemi oraz nowe imię: Abraham. Warunkiem wypełnienia obietnicy ma być ze strony człowieka wierność przymierzu.

Bóg zawarł ze mną przymierze włączając mnie do wspólnoty Kościoła przez chrzest. Jego obietnica brzmi: wieczne szczęście w niebie, pełnia miłości, świętość. A droga? Każdy dzień jest sprawdzianem, jak rozwijam komunię z Trójjedynym Bogiem, czyli w jaki sposób wypełniam zobowiązania wynikające z sakramentu chrztu, umocnione darami w sakramencie bierzmowania i karmione Chlebem Eucharystycznym.

 

Panie, wpatrując się w przykład Abrahama – ojca wiary proszę, umacniaj moje kroki na ścieżkach codziennego życia. Spraw, abym mógł wyznawać: „Panie, chcę tego, czego Ty chcesz, dlatego, że chcesz tego i chcę tak, jak Ty chcesz” (papież Klemens XI).

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński


Ewa Orzechowska BÓG DAJE NAM ODWAGĘ, BY IŚĆ POD PRĄD

Czwartek 5. tygodnia Wielkiego Postu