Refleksja na dziś

Niedziela 15 marca 2015

Czytania » Zbawienie przez łaskę

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował […] razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2,4-5).

Posłannictwo Jezusa na ziemi, misja specjalna wyznaczona przez Ojca miłosierdzia, to zbawienie świata. Dzięki Jego posłuszeństwu i miłości do końca mogliśmy otrzymać życie wieczne.

Grzesząc oddalamy się od Jezusa, tracimy radość, pogrążamy się w mroku, chodzimy w cieniu. Wtedy realne kolory i kształty świata stają się dla nas jakby zamazane. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest poszukiwanie światła. Możemy go dostrzec, kiedy czynimy dobro.

Aby odnowić swoje postrzeganie świata, oczyścić serce, warto wejść na drogę nawrócenia i otworzyć się na słowo Boże, które jest światłem na drogach naszego codziennego życia. Wtedy szata łaski, w którą przyodziewa nas Bóg, pozwoli nam żyć pełnią życia.

Rachunek sumienia

  1. Jak często rozmawiam z Jezusem o swoim życiu?
  2. Czy potrafię dostrzegać radość swojej codzienności?
  3. Co robię, by do mojego serca nie wkradało się zło?

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

Rozważaj i słuchaj

Sławomir Opaliński Muzyka na Post (26)

Niedziela 4. tygodnia Wielkiego Postu

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg