Refleksja na dziś

Piątek 15 lipca 2016

Czytania » Czego nie wolno czynić

Bardzo często pod tym właśnie kątem oceniam innych ludzi: robią to, czego – moim zdaniem – nie wolno czynić.

Tymczasem Jezus podaje jedyne kryterium patrzenia na drugiego człowieka: z miłosierdziem.

Łatwiej o miłosierne spojrzenie na uczynki drugiego człowieka, gdy uświadomię sobie bardzo prostą, podstawową sprawę: Pan mnie zachował od unicestwienia! Sama nieustannie doświadczam miłosierdzia z Jego strony, dlatego mam to miłosierdzie dawać innym.

To dzięki Panu żyję, doświadczam dobroci i miłości innych ludzi. To On mnie karmi i podtrzymuje we wszystkim, co czynię.

On w swoim Słowie daje mi lekarstwo na zmartwienia i troski.

On wysłuchuje wszystkich moich błagań i próśb, przechowuje wszystkie moje łzy w swoim bukłaku (zob. Ps 56,9).

Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska

Piatek 15. tygodnia zwykłego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama