Refleksja na dziś

Poniedziałek 14 maja 2018

Czytania » Trwać w miłości

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” J 15,9.

Trwać w Jego miłości? Co to znaczy? Jak wytrwać w miłości Jezusa?

Uczyć się wypełniać nakazy, dane mi przykazania z miłości, nie z wyrachowania, nie z chęci zasługiwania na cokolwiek i nie ze strachu. Poznawać swoje prawdziwe motywacje i oddawać je Chrystusowi, by je oczyszczał. Dążyć do tego, by moja modlitwa stawała się coraz głębszym spotkaniem z Nim, by mój udział we Mszy świętej był przesycony pragnieniem pełnego zjednoczenia się z Nim, by adoracja była autentycznym przebywaniem w Jego obecności. A wtedy też i codzienne życie, moje wybory, decyzje będą przeniknięte Bożą miłością.

 

Razem Za Jezusem Razem za Jezusem - Jak przedziwna Panie Twoja miłość

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg