Refleksja na dziś

Czwartek 25 marca 2021

Czytania » Oblubienica Ducha Świętego

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

Maryja jest szczególnie umiłowana przez Ducha Świętego, obdarzona Jego najgłębszą miłością. I odpowiada na miłość „Oblubieńca” swoją czystą oblubieńczą miłością. Czynnie uczestniczy w zawarciu Nowego Przymierza, które dokonuje się w chwili Wcielenia. To moment „zaślubin Boga z człowiekiem, Bóstwa z człowieczeństwem”.

Maryja Oblubienica wypowiada swoje „tak” wobec Boskiego Oblubieńca. W ten sposób odpowiada na zwiastowanie anielskie z miłością Oblubienicy, która potrafi przyjąć Boski wybór i dostosować się do niego.

Maryja była więc pierwszą osobą obdarzoną tym światłem, które pewnego dnia Jej Syn Jezus miał obiecać uczniom: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałam” (J 14, 26).

Karol Skowroński Matko życia - Mocni w Duchu

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg