Refleksja na dziś

Sobota 10 kwietnia 2021

Czytania » On ufa

Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana.  Ps 118

Nie uwierzyli z początku świadkom spotkań ze Zmartwychwstałym. Jezus, kiedy sam im się ukazuje, wyrzuca ich brak wiary i upór, ale z nich nie rezygnuje. Poleca im, by nowinę o Jego zmartwychwstaniu zanieśli całemu światu.  Zaufał im, a oni Go nie zawiedli. Mimo wielu słabości, pokonali lęk i odważnie wyznawali wiarę w Niego.

Jezus obdarza każdego takim zaufaniem , także i mnie. I mimo, iż Go niejednokrotnie zawodzę, On ze mnie nie rezygnuje. Mocą Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, mogę oczyszczać serce w sakramencie pokuty i umacniać się Jego Ciałem i Krwią w Eucharystii. Trzeba mi bardziej do Niego przylgnąć, by odważnie przyznawać się do Niego w środowisku, w którym żyję, pośród ludzi, z którymi się spotykam, by nie zawieść pokładanej we mnie przez Jezusa nadziei.

 

Exemplari Chwała Panu - Śpiewy z Taize - Christus resurrexit

Aleksandra Kozak

Reklama

Reklama