Refleksja na dziś

Niedziela 21 marca 2021

Czytania » Nowe Przymierze

Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem (Jr 31,33).

Mimo codziennej monotonni życia wciąż odczuwamy potrzebę nowości. W grę wchodzi nie tylko chwilowa fascynacja jakąś modą czy pogoń za sensacyjnymi informacjami. Może chodzić też o nowość w znaczeniu duchowego rozwoju… Warto w tym względzie sięgać po sprawdzone wzorce ewangeliczne, które oferuje Kościół, prezentując całą gamę szkół duchowości.

Wielki Post przypomina, że żyjemy w nowym Przymierzu. Stanowi to okazję do duchowego odrodzenia ze znużenia czy zniechęcenia codziennością. Jezus, który złożył za nas ofiarę nowego Przymierza jest obecny w życiodajnej Eucharystii, która stanowi źródło życia.

Jako katolicy musimy walczyć o pogłębianie w sobie wiary w zbawczą moc Jezusa. Bo On pragnie, abyśmy umierali dla grzechu, dla dawnego człowieka w sobie i powstawali z ciemności do nowego życia łaski. W ten sposób Syn Boży zostaje otoczony w nas chwałą.

Panie, serce wielkie nam daj, zdolne objąć świat.

Jednego Serca Jednego Ducha Serce wielkie nam daj - Jednego Serca Jednego Ducha 2013

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg