Refleksja na dziś

Niedziela 26 grudnia 2021

Czytania » Chrześcijanin

Wielki ten dar, o którym w swoim liście pisze św. Jan. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, kiedyś ujrzymy Go takim jaki jest. A jeśli świat nie dostrzegł jeszcze w nas tej godności to dlatego, że nie dostrzegł Jego; tego, którego przez Chrystusa możemy nazywać swoim Ojcem.

Ale moją uwagę przykuwają dziś przede wszystkim te słowa Jana:

Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim.

Mocne: trwa w Bogu nie ten, kto wiele się modli i na tej modlitwie przeżywa nie wiadomo jakie uniesienia. Trwa w Bogu ten, kto na serio traktuje naukę Jego Syna. Kto na serio traktuje dwa najważniejsze przykazania: wierzyć w Chrystusa i kochać braci. W nich wszystko się streszcza.

Wiara i miłość to nie puste deklaracje, a przyjęcie tego, czego Jezus uczył. Zarówno nadziei, którą nam dał jak i wymagań, które przed nami podstawił. Dopiero kiedy tak żyjemy, możemy chlubić się, że jesteśmy blisko Boga

Pytam czasami sam siebie, czy Bóg może się mną cieszyć czy raczej sprawiam Mu smutek? Dziś święty Jan odpowiada na moje pytanie: to zależy nie od tego, jak się czuję, ale od wyborów, jakich  w ostatnim czasie dokonywałem.

Franciszek, Gaudete et exsultatae, 117

Nie służy nam patrzenie na innych z góry, stawianie się w roli bezlitosnych sędziów, uważanie innych za niegodnych i nieustanne próby pouczania ich. Jest to subtelna forma przemocy. Św. Jan od Krzyża zaproponował coś innego: „Pragnij raczej być pouczany przez wszystkich, niż – choćby najmniejszego ze wszystkich – nauczać”. I dodał radę na powstrzymanie diabła: „Ciesząc się z dobra innych, jakby ze swego własnego, pragnąc serdecznie, aby we wszystkim innych nad ciebie przenoszono; tym bowiem sposobem zwyciężysz zło dobrem, odrzucisz daleko szatana i posiądziesz wesele ducha. Staraj się ćwiczyć w tym, zwłaszcza względem osób mniej sobie miłych. Jeśli tego nie zachowasz – bądź pewny, że nie osiągniesz prawdziwej miłości ani też w niej nie postąpisz. I wiedz, że jeśli tego nie wykonasz, nie osiągniesz prawdziwej miłości ani nie wykorzystasz jej”.

 

Reklama

Reklama