Refleksja na dziś

Środa 18 kwietnia 2018

Czytania » Nieodzowność wiary

"…jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne" (J 6, 40).

Jezus został posłany przez Ojca jako jedyny Pośrednik zbawienia. Koniecznym warunkiem udziału w zbawieniu jest wiara w Syna Bożego. Tej jednak brak ludziom, którzy widzą tylko jedynie znaki i cuda, a nie samego Pana. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto zatem wierzy, ten ma udział w życiu Bożym, które otrzymuje od Boga Trójjedynej miłości.

Co znaczy pełnić wolę Ojca? Skoro się modlimy „bądź wola Twoja”, to chcemy realizować nasze życie zgodnie z Jego pomysłem na nas. Ojciec niebieski potrafi pisać prosto na krzywych liniach naszego życia. I On jest naszą siłą. A skoro jest wiarygodnym, to warto budować własne bezpieczeństwo na Jego słowie. A „wiara, ponieważ jest wiązana z nawróceniem, jest przeciwieństwem bałwochwalstwa; jest odsuwaniem się od bożków, żeby powrócić do Boga żywego dzięki osobistemu spotkaniu” (papież Franciszek).

 

UWIELBIAM Wierzę w Ciebie Panie - Autor Nieznany

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama