Refleksja na dziś

Czwartek 19 kwietnia 2018

Czytania » Nawrócenie i chrzest

Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie (Dz 8, 35).

Samo słowo pisane nie wystarczy by wzbudzić wiarę. Urzędnik królowej Kandaki, sympatyk judaizmu i jeden z tzw. bojących się Boga, miał szczere pragnienie poszukiwania Boga. Czytał, ale nie rozumiał słów proroka Izajasza. Stąd wynikła potrzeba żywego słowa Kościoła, który w osobie diakona Filipa to słowo czytał i interpretował. Rozumienie Pism i odkrycie tajemnicy Zmartwychwstałego mają prowadzić do sakramentu. Jak woda chrztu kończy w Jerozolimie dzień Pięćdziesiątnicy, tak również kończy na pustyni spotkanie Filipa z dworzaninem etiopskim.
 
Do wejścia na drogę zbawienia jest potrzebne przejście kolejnych etapów, do których należą: słuchanie słowa głoszonego przez Kościół, chrzest i radość z nowego życia. Jak pokazują Dzieje Apostolskie, przed chrztem Etiop wyznał: „Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym”. Stało się tak dlatego, że w Jezusie odkrył prawdziwego Boga. To również zadanie dla nas, aby ponawiać deklarację wiary nie tylko słowami, ale przede wszystkim codziennym życiem. I odkrywać radość z faktu przynależności do Jezusa, jedynego Zbawiciela świata, w którym jest nowe życie.

 

patriotycznyinternet Oto są baranki młode - Schola "Dwudziestka"

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama