Refleksja na dziś

Wtorek 24 kwietnia 2018

Czytania » Niewidoczne głazy

Ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosząc słowo (...)

Śmierć Szczepana, jednego z diakonów, pierwszego męczennika. Prześladowania, które wielu wygnały z Jerozolimy. Wygnały, ale nie pozbawiły wiary. Uciekają na północ: Antiochia to już dzisiejsza Turcja. Uciekają, ale nie przestają głosić. Żydom. Grekom... "A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana" - pisze św. Łukasz.

Apostołowie wysyłają Barnabę. To nie jedyny raz, gdy dzieje się coś, co młody Kościół zaskakuje. Tak łatwo myśleć po ludzku, tak łatwo odrzucić, zwłaszcza jeśli to, co się dzieje, przekracza nasz dotychczasowy świat. Dużo trudniej ucieszyć się. Barnaba był jednak człowiekiem pełnym Ducha Świętego i wiary. Nie tylko zatem ucieszył się, ale sprowadził do Antiochii św. Pawła. To początek jego apostolskiej drogi, to Kościół w Antiochii wysłał go w podróże misyjne...

Ziarno Szczepanowe. Antiochia. Św. Paweł. W łańcuchu św. Barnaba, tak mało widoczny, ale przecież kluczowy. Człowiek, który pamiętał o tym, co mówił Jezus: "czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie." Człowiek który nie bał się nowości i patrzył na owoce.

W budowli, którą jest Kościół, kluczowe głazy bywają niewidoczne, a plan znany jest tylko Budowniczemu. On, nie my, prowadzi tę budowę. To wskazówka nie tylko na dziś.

Joanna M. Kociszewska

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama