Refleksja na dziś

Niedziela 15 kwietnia 2018

Czytania » Być narzędziem pokoju

On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» (Łk 24,36).

Zmartwychwstały Pan przychodzi do zatrwożonych i wylękłych uczniów, których pozdrawia słowami «Pokój wam!». W ten sposób nie tylko umacnia ich serca, ale również daje im konkretne zadanie. Zaprasza swoich uczniów do budowania pokoju w sobie i wokół siebie. A rozsiewanie pokoju jest sztuką świętości, która wymaga pogody ducha, kreatywności, wrażliwości oraz umiejętności komunikowania w prawdzie i miłości.

Zmartwychwstały obdarza i nas swoim darem, abyśmy stawali się narzędziami pokoju. W jaki sposób? Odrzucając świat plotek, który tworzą ludzi zajmujący się krytykowaniem i niszczeniem dobra, piękna i prawdy.

franciszkanie. pl O Panie... Modlitwa franciszkańska, FDA Kraków, muz. Hanna Tracz

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama