Refleksja na dziś

Piątek 22 stycznia 2021

Czytania » Wielcy i mali

W Starym Testamencie Bóg zapowiada przez proroków nowe przymierze, które ziściło się dla nas wraz z przyjściem Jezusa – prawo, które zostało wypisane w ludzkich sercach, z Bożą obietnicą: „wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego”. Powołanie apostołów jest znakiem tego właśnie przymierza – towarzysząc Jezusowi, przekazali nam Dobrą Nowinę o zbawieniu, o spełnieniu Bożych obietnic.

Jednak ci właśnie nazwani dziś po imieniu apostołowie, jak i inni święci mogą wydawać się nam bardzo odlegli. Wielcy, jakby nie na naszą miarę, oddaleni poprzez czas, inną kulturę, szczegóły życiorysu… Łączy nas za to powołanie, wezwanie, by towarzyszyć Jezusowi, obietnice, które się w nas wszystkich wypełnią.

Katarzyna Solecka

Reklama

Reklama