Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SEPTUAGINTA

Stary Testament napisany został po hebrajsku. Kilka wieków przed Chrystusem wielu Żydów mieszkało w diasporze, czyli w rozproszeniu w obcych krajach. Język hebrajski stawał się powoli dla nich językiem trudnym.

Z tej przyczyny w Egipcie, gdzie kolonia Żydów była znaczna, zaczęto prace nad przekładem Biblii na język grecki (w dialekcie koine). Prace trwały całe stulecie, zakończone zostały w połowie II w. przed Chr.

Dla usprawiedliwienia tego dzieła, które najbardziej prawowiernym Żydom wydawało się zamachem na świętość Pisma, pojawiła się legenda o 72 tłumaczach, którzy pracując w izolacji od siebie wzajemnie i od zewnętrznego otoczenia, dokonali przekładu w ciągu 72 dni. Ich teksty zgadzały się ze sobą. Stąd nazwa tego przekładu: Septuaginta (po grecku: siedemdziesiąt).

Chrześcijanie od początku posługiwali się Starym Testamentem w przekładzie Septuaginty - cytaty z ksiąg biblijnych z tego właśnie tłumaczenia pochodzą. Warto przy okazji wspomnieć, że znienawidzony przez Żydów proces narzucania helleńskich obyczajów i greckiego języka, prowadzony przez spadkobierców Aleksandra Wielkiego, przyczynił się do łatwiejszego przenikania Ewangelii do różnych ludów.

OTWÓRZ: HBR 1; DZ 19,10.

Autor: ks. Tomasz Horak

Reklama

Reklama