Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SNY


Marzenia senne często opisywane we wczesnych księgach biblijnych (np. sen Jakuba, Rdz 28,12; sny Józefa, Rdz 37), ale w późniejszej tradycji traktowane nieufnie, np. w Jr 23,28: „Prorok, który miał sen, niech opowiada swój sen! Kto miał moje słowo, niech wiernie opowiada moje słowo! Co ma wspólnego słoma z ziarnem" (por. Pwt 13,2-6; Jr 27,9-10; Syr 34,1-8). Sny jako metoda objawienia zostały dowartościowane w literaturze apokaliptycznej. Daniel interpretuje sny pogańskiego króla i sam otrzymuje objawienie w snach-wizjach (por. Za 1,8 z proroctwem w Jl 2,28). W NT sny odgrywają bardzo ważną rolę w Mateuszowych opowiadaniach o narodzinach Jezusa.
(za: EB)

Reklama

Reklama