Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SZUNEM


miasto leżące na terytorium Issachara (Joz 19,17-23) - 5,5 kilometra na północny wschód od Jizreel i 8 kilometrów na północ od góry Gilboa. Pismo Święte wspomina o nim kiedy opisuje wskrzeszenie syna kobiety z Szunem (2 Krl 4,15-37). Tutaj także rozbili swój obóz Filistyni, którzy wyruszyli przeciwko Saulowi (1 Sm 28,4)
(sx)
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg