Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SPICHLERZ

Budynek służący do przechowywania przesianego ziarna, np. przenicy, jęczmienia. Spichlerze różniły się pod względem wielkości i rodzaju, od wolno stojących budynków z wieloma pomieszczeniami, czyli komorami, do wgłębień na ziarno - silosów, a także dzbanów lub innych pojemników.

Pozostałości dużych spichlerzy na terenie starożytnego Bliskiego Wschodu wskazują, że dysponowano pewnymi nadwyżkami pszenicy, które gromadzono na wypadek klęski głodu, że istniał zorganizowany system jej dystrybucji (zob. Jr 50,26; Jl 1,17; Mt 3,12; Łk 3,17)

Archeolodzy odkryli obszerne silosy na ziarno w starożytnych majątkach należących do zamożnych właścicieli ziemskich, którzy mieszkali z dala od swoich włości (np. w okolicach Sefforis, jednego z największych i najbardziej zhellenizowanych żydowskich miast Galilei).
(EB i KHK - za zgodą Wydawnictwa "Vocatio" :.)

Reklama

Reklama