Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SANHEDRYN


Najwyższa władza żydowska, działająca od czasów niewoli babilońskiej (Ez 6,7) i czuwająca nad religijnym i politycznym życiem kraju.

Należeli do niej starsi ludu, kapłani i uczeni w Piśmie, którzy działali pod przewodnictwem arcykapłana. Rzymianie ograniczali według swego uznania uprawnienia Sanhedrynu i jego działalność.

Sanhedryn skazał Pana Jezusa na śmierć (Mt 26,26; Mk 14,64).

Przesłuchiwał też i wydawał wyroki skazujące na Apostołów (Dz 4,1-21; 5,17-40).
Stawali przed nim św. Szczepan (Dz 6,8-60) i św. Paweł (Dz 22,30-23,10), któremu Sanhedryn dał listy upoważniające do aresztowania chrześcijan w Damaszku (Dz 9,2; 22,5; 26,12).
(za: Gość Niedzielny Nr 12/2002)

Reklama

Reklama