Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SZYMON

Imię spotykane w Biblii dość często. Hebrajski pierwowzór jest tożsamy z imieniem Symeon.

Najbardziej znaczącą postacią o tym imieniu jest Szymon - syn Jony (Jana), a brat Andrzeja, pochodzący z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim.

Przełomowym momentem w życiu Szymona było pytanie Jezusa skierowane do uczniów, za kogo go uważają. To właśnie Szymon odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Wtedy Jezus nazwał go Kefas, co znaczy Skała, grecko-łacińskie Petra. Stąd nasze Petrus - Piotr.

Wtedy też Jezus właśnie Szymonowi nazwanemu Skałą powierzył pierwszeństwo pośród uczniów. Utrwaliło się ono po zmartwychwstaniu Jezusa w formule „Piotr i apostołowie”.

Szymon Piotr, należąc do najbliższych uczniów Jezusa, był przez niego dopuszczony do oglądania i przeżywania szczególnych momentów: przemienienia na górze Tabor, wskrzeszenia córki Jaira, modlitwy w Ogrodzie Oliwnym.

Księgi biblijne, wymieniając apostołów, Szymona Piotra zawsze umieszczają na pierwszym miejscu. Według tradycji poniósł śmierć w Rzymie.

Otwórz: Mt 16,15-19; DZ 1,13 nn., 5,29; 2 P 1,1.

Autor: ks. Tomasz Horak

 

Reklama

Reklama