Słownik biblijny

Hasła na literę „S”

SAMUEL


Samuel,Heli, w tle Jesse Etymologia imienia niepewna, może ono znaczyć Bóg wysłuchał (1 Sm 1,20).
Samuel był synem Elkany i długo bezdzietnej Anny (1 Sm 1,19). Gdy się urodził, matka oddała go na służbę w świątyni w Szilo. Gdy dorósł, działał jako prorok i sędzia Izraela. Z rozkazu Bożego namaścił na króla Saula, a po nim Dawida.

Cieszył się wielką powagą dla mądrości i świątobliwości. Dwie Księgi Pisma Świętego, noszące imię Samuela, tylko w części mogą być jego autorstwa. Opis czasów po śmierci Samuela pochodzi od innego pisarza, który zredagował całość w latach 922-586 przed Chrystusem. Opisał w niej działalność Samuela, panowanie Saula i panowanie Dawida.
(za: Gość Niedzielny Nr 10/2002)

Reklama

Reklama