Refleksja na dziś

Środa 28 marca 2012

Czytania » Nitki

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".

Życie w prawdzie zwykle jest bolesne. Z jednej strony bowiem prowadzi do ponoszenia konsekwencji własnych słów i czynów, a z drugiej naraża nas na ośmieszenie, pretensje, obrażanie się innych...

Życie w kłamstwie pozwala wielu powyższych przykrości uniknąć. Jednakże w ostateczności prowadzi do zniewolenia. Zwykle jedno kłamstwo rodzi drugie - pozwalające ukryć fakt, że skłamaliśmy wcześniej. Jedną nitkę rozerwać bardzo łatwo, kilka trudniej, kilkaset już się nie da... Podobnie można się uwikłać w pajęczynę kłamstw, z której samemu już bardzo trudno jest się wyplątać...

Odpowiadam na Słowo

Panie! Naucz mnie żyć w prawdzie. Uchroń od kłamstwa - nawet najmniejszego

Co mówi Duch

Bóg nie stworzył człowieka jako istoty samotnej: albowiem od początków „stworzył mężczyznę i niewiastę”, a ich związek tworzy pierwszą formę wspólnoty osób. Człowiek bowiem z głębi swej natury jest istotą społeczną i bez kontaktów z innymi nie może ani żyć, ani rozwijać siebie samego i swoich uzdolnień. GS 12

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama