Refleksja na dziś

Sobota 31 marca 2012

Czytania » Poświęcenie?

Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: „Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród

Saduceusze, do których należał Kajfasz, byli jednym z najważniejszych ugrupowań politycznych i religijnych w czasach Jezusa na terenie Palestyny. Wielu zwolenników tego ugrupowania należało do rodu kapłańskiego, inni zaś do świeckiej arystokracji Jerozolimy i Judei. Wpływali na władzę polityczną najpierw Hasmonejczyków, a później także Heroda i Rzymian. Stanowili większość w Najwyższej Radzie, czyli Wielkim Sanhedrynie, który za zgodą Rzymu miał praktycznie nieograniczone kompetencje w sprawach kultu i religii. Ponadto mógł nie tylko interpretować przekazane tradycją prawo, ale także stosować je w życiu codziennym, mógł również samodzielnie karać wszelkie religijne przestępstwa, czy to względem Tory, czy też wymierzone przeciwko świętości świątyni.
Tak więc mieli, wprawdzie ograniczone, ale jednak - w takich, a nie innych warunkach - władzę i przywileje. Jezus mógł wywołać zamieszki wśród ludu doprowadzając do tego, że owa władza i przywileje zostałyby im odebrane.

Kajfasz twierdzi, że motywem jego działania jest troska o naród – śmiem wątpić. Ale oczywiście mogę się mylić...

Tyle, że łatwo jest poświęcać coś lub kogoś, samemu nic przy tym nie tracąc...

Warto zatem zapytać siebie – na ile ja jestem zdolny do ofiary i rezygnacji?

Chrystus daje nam przykład – wymaga od nas, ale najpierw i swoje życie, i samego siebie ofiaruje Bogu.

Odpowiadam na Słowo

Panie! Naucz mnie prawdziwej ofiarności, poświęcenia i rezygnacji z własnego dobra dla dobra innych.

Co mówi Duch

Należy oczekiwać, że lekarstwo na ateizm przyniesie zarówno jasny wykład doktryny, jak i nieskalane życie Kościoła oraz jego członków. Zadaniem Kościoła bowiem jest uobecnianie Boga Ojca i Jego wcielonego Syna i niejako ich uwidocznianie przez nieustanną odnowę i oczyszczanie się pod przewodnictwem Ducha Świętego. Uzyskuje się to przede wszystkim przez świadectwo wiary żywej i dojrzałej, to znaczy tak ukształtowanej, aby była zdolna jasno ujrzeć trudności i je przezwyciężyć. GS 21

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama