Refleksja na dziś

Środa 8 września 2021

Czytania » Opatrznościowo

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka (Mt 1,22).

Sztafeta pokoleń trwa. Podobnie jak misterny plan zbawczy Boga, w którym nie ma przypadkowych elementów ani też przypadkowych połączeń. Narodzenie Maryi, która ma szczególne miejsce w realizacji wielkich dzieł Najwyższego, stało się jutrzenką zwiastującą dobrą nowinę. By wypełnić słowo Pańskie.

Przez Boże zrządzenia zmierzamy do ostatecznej doskonałości, do niebieskiego Jeruzalem. Doświadczyła tego Maryja, która zajmuje szczególne miejsce w całokształcie Bożego planu. On realizuje się po to, abyśmy stawali się ludźmi wiary i wielkiego zawierzenia na miarę Maryi, która przeszła w swoim życiu wiele prób.

Nie ma przypadkowych zdarzeń i dat, przypadkiem spotkanych ludzi. Przypadki są w gramatyce, i to tez nie przypadkiem. Maryja uczy nas zaufania Bogu i powierzenia się Mu całkowicie. Czyni to dając nieustannie dowody swojej miłości i opieki.

Myśl kard. Stefana Wyszyńskiego

Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi.

AndreaBocelliVEVO Andrea Bocelli - Ave Maria

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama