Refleksja na dziś

Poniedziałek 13 września 2021

Czytania » Prawdziwe zwycięstwo

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

A co, jeśli ci sprawujący władzę to ludzie podli? To jeszcze raz: „Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi (...).

Bywa, że ten i ów to dziś nasz wróg. Nie chodzi jednak o to, by tych wrogów pokonać, ale raczej by zrobić coś, by stali się naszymi przyjaciółmi; naszymi braćmi w Bogu. On dla nikogo nie chce wiecznego potępienia. Chce – jak napisał św. Paweł, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama