Refleksja na dziś

Czwartek 9 września 2021

Czytania » Nowi ludzie

Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem doskonałości (Kol 3,14).

Odnawiając się wciąż ku głębszemu poznaniu Boga, mamy upodabniać się do Stwórcy. Ten proces dokonuje się przez praktykowanie cnót, czyli trwałych dyspozycji do czynienia dobra, konkretne czyny i modlitwa. Św. Paweł mówi, byśmy przyoblekli się w dobroć, współczucie, pokorę, cichość, cierpliwość, przebaczanie i wdzięczność, które stanowią konkretne przejawy miłości. Dzięki temu będziemy mogli wypowiadać zdecydowane „nie” naszym wadom, czyli złym nawykom.

Miłość objawia się w łagodności. Chrystus nie zbawia nas bez naszej zgody. Bóg bierze na siebie wszystkie ludzkie cierpienia, ale chce, byśmy je dźwigali razem z Nim. To może przyczynić się do zrozumienia Jego miłości, która podnosi i pomaga. Stąd jako uczeń Chrystusa mam stawać się w świecie znakiem miłosierdzia i komunii, ciągłego przezwyciężania egoizmu i niesprawiedliwości.

Myśl kard. Stefana Wyszyńskiego

Ludzie mówią: czas to pieniądz. A ja wam mówię: czas to miłość.

Kasia Aszyk Kasia Aszyk "Hymn o miłości" Św. Pawła

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama