Refleksja na dziś

Niedziela 29 sierpnia 2021

Czytania » Mądrzy

Jak to jest? W naszym wnętrzu Bóg zaszczepił słowo, mające moc „zbawić dusze” nasze. Ale z tego samego wnętrza pochodzą także „złe myśli, nierząd, kradzieże…” Czy Boże jest słabsze od tego, co grzeszne?

A może jest tak, że kalkulując po ludzku, wybieramy to, co wydaje nam się być lepszym, przyjemniejszym, przynoszącym większe korzyści…, bardziej niż „pierwocinami Jego stworzeń” stając się ich karykaturą.

Wybór tego, co Boże w naszym wnętrzu, nie jest zagrożeniem. Jest szansą na życie w pełni. Mądrością jest wybrać Boże i zbawić dusze. Bo przecież o to ostatecznie w życiu chodzi. O nic więcej.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama