Refleksja na dziś

Środa 30 listopada 2022

Czytania » Rybacy

Praca rybaka kojarzy się z zależnością: od żywiołów, własnych kompetencji, siły. Z dostarczaniem pokarmu: pełnowartościowego, w odpowiednim czasie, do wykorzystania od razu. Z byciem gotowym do pracy wcześniej niż inni.

Łowienie ludzi: czy ono także wymaga hartu ducha? Działania w ciemności, doświadczania chłodu? Wystawiania się na wszystko to, co przyniesie kolejny dzień? Zyskiwania wiedzy o sobie, świecie – własnym kosztem?

Ciężar sieci, bliskość Boga i to, że to On ma prawo decydować o naszej najbliższej i ostatecznej przyszłości. Godziny spędzane pod Jego komendą. Bycie tam gdzie On.

Z Konstytucji Dei Verbum

Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie (por. 2 Kor 1,3, 3,16-4,6), polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże (KO 7).

Katarzyna Solecka

Reklama

Reklama