Refleksja na dziś

Poniedziałek 1 marca 2010

Czytania » Miara

Czy doświadczyliśmy tego? Czy kiedykolwiek otrzymaliśmy wsparcie zamiast osądu, współczucie zamiast potępienia, przebaczenie zamiast wyroku odrzucenia? Jak jest miara ludzkiego miłosierdzia wobec nas – czy znamy to poczucie zdziwienia, gdy ktoś był dla nas dobry, choć mógł postąpić inaczej?

Boże miłosierdzie może być dla nas abstrakcją. Nawet łaska sakramentu – przejściowym zadowoleniem, uczuciem pokrzepienia, które mija przy pierwszych trudnościach.

Kogo jednak mamy prosić, do kogo wołać, kogo ubłagać – aby nam pokazał, dowiódł, pozwolił doświadczyć? Jeśli stoją wokół mnie dobrzy ludzie – natchnij ich. Jeśli zgrzeszyłam – wskaż mi grzech i daj doświadczyć przebaczenia. Pokaż to, co przygotowałeś dla mnie.

 

Pytania do rachunku sumienia

Czy narzekam na różne duchowe trudności zamiast zwrócić się o pomoc do Boga?

Czy daję innym to, na co zasłużyli czy to, co sama chciałabym otrzymać?

 

Modlitwa

Wysłuchaj mojego głosu i moich dziejów
I nakłoń uszy swoje na głos moich modlitw,
I uczyń mnie dobrym człowiekiem,
Albowiem tylko wówczas
Jestem
Gdy jestem dobry.
Oto jedyna miara
Mojego człowieczeństwa
I istnienia
R. Brandstaetter, Psalm o trzcinie (fragm.)

 

Mądrość Krzyża

Nie moc ludzka, ale łaska Chrystusa działa tak potężnie w ułomnym ciele, że to, przed czym człowiek z natury wzdryga się i ucieka, przez żarliwość ducha pożąda i kocha.

(Tomasz a Kempis)

 

Czytania mszalne rozważa Katarzyna Solecka

Poniedziałek, 2. tydzień Wielkiego Postu

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama