Refleksja na dziś

Poniedziałek 9 maja 2016

Czytania » Cena prawdy

Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Rz 8,31b

Doświadczenie wyśmiania, kpin, ironicznych komentarzy, wzroku pełnego politowania, gdy staje się w obronie Boga i wartości chrześcijańskich, nie należy dziś na rzadkości. I mimo, iż wiem, że Bóg jest ze mną, trudno mi przyjąć i zaakceptować takie ataki. Buntuję się i staram dochodzić swoich racji i bywa, że zamiast rzeczowych argumentów, unoszę się własną ambicją. Bunt, złość rodzą niewłaściwe emocje, uczucia i często przynoszą odwrotne skutki. Stanąć po stronie prawdy trzeba z godnością, z świadomością, że może mnie spotkać opór i odrzucenie. Z ufnością, że zamiary Boga są słuszne, że z cierpienia, poniżenia wyprowadzi większe dobro, że upokorzenie znoszone z powagą może przynieść wiele łask. Mnie samą uświęcić, a przeciwników nawrócić.

Św. Stanisław biskup nie bał się osądów ludzkich, nie lękał się odrzucenia, nie ugiął się przed pogróżkami. Wiedział, że działa w słusznej sprawie i że Bóg jest z nim. Jako troskliwy pasterz stanął w obronie powierzonych mu owiec.  Bronił ich stanowczo, ale z miłością. Bez własnych ambicji. Zginął z polecenia samego króla, który nie był w stanie przyjąć prawdy o sobie, o swoim grzechu. Głuchy na napomnienia biskupa doprowadził do zbrodni. Ofiara biskupa nie poszła na marne. Jako patron Polski jest przykładem dla nas, by z godnością stawać w obronie Boga i Jego przykazań, nawet za cenę upokorzeń, niezrozumienia, wyśmiania.

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

1986palos TGD Kto zaufal Ci

Przeczytaj komentarze | 1 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

1 dróżka 09.05.2016 17:05
W spokojnym, godnym znoszeniu stawianego nam przez innych oporu i odrzucenia, gdy opowiadamy się za prawdą Bożą, może pomóc też nasze współczucie im .. Nie wywyższające się politowanie, ale współczucie wynikające z rozpoznania, że ulegają w tym momencie swojej niewiedzy i słabości, którą też u nas samych znamy, i której w pewnych sytuacjach na pewno ulegamy.

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama