Refleksja na dziś

Sobota 14 maja 2016

Czytania » Trwać w miłości

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! J 15

Jak wytrwać w miłości Jezusa? oszukiwać Jego woli, żyć Jego przykazaniami, jednak nie z chęci zasługiwania na cokolwiek, czy też ze strachu, lecz z miłości. Do tego potrzeba poznania swoich prawdziwych motywacji i oddania ich Chrystusowi, by je oczyszczał. Potrzeba, by moja modlitwa stawała się coraz głębszym spotkaniem z Nim, a udział we Mszy był przesycony pragnieniem pełnego zjednoczenia się z Nim, by adoracja była autentycznym przebywaniem w obecności Boga. Wtedy też i w codziennym życiu będę umiała żyć dla Niego i z Nim.

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

Pustynia Serc Tylko w Chrystusie - Lauren Daigle

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama