Refleksja na dziś

Poniedziałek 8 stycznia 2018

Czytania » Z ludzi i dla ludzi

«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi» (Mk 1,17).

Szymon i Andrzej, Jakub i Jan - byli kompetentni w sprawach zawodowych odnoszących się do rybołówstwa – mieli swoje łowiska, sieci, znali sposoby połowu. Tak działo się do momentu spotkania z Chrystusem, który korzystając z ich zdolności i umiejętności zapragnął, aby stali się rybakami ludzi. Z ludzi wzięci, stali się dla ludzi kompetentni w sprawach Królestwa.

Podjęcie wezwania do pójścia za Jezusem – z pominięciem „zaraz”, „później”, „za chwilę” domaga się od nas wiary nie tylko w Syna Bożego, ale przede wszystkim Synowi Bożemu. I nieustannego bycia w drodze, z widokiem na służbę najuboższym i potrzebującym.

A Jezus, korzystając z naszych umiejętności i zdolności, wciąż rozwija sieci prawdy i słowa życia, dokonując połowów na morzach dusz ludzkich. I wciąż przypomina: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Maskacjusz TV Pójdź za mną - Made in Heaven

ks. Leszek Smoliński

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama