Refleksja na dziś

Sobota 3 lutego 2018

Czytania » Spełnienie pragnień

Potrzebujemy prowadzenia. I to nie prowadzenie przez kogoś, kto stoi w cieniu, pozwalając nam trwać w złudzeniu, że sami dokonujemy wyborów. Jezus staje w świetle, Jego nakazy są jawne, Jego słudzy dają się zobaczyć. Nie manipuluje, a uczy prawdy. Nie zwodzi, a wskazuje drogę.

Pragnienie nas, chrześcijan, aby nawet na jotę nie odejść od Bożych przykazań, aby zachować w sercu Boże prawa – to wartość większa niż wszelkie bogactwa. To okoliczność ważniejsza niż wszelkie prognozy wzrostu i dobrobytu. Tak jak pragnienie Salomona, by mieć serce „rozróżniające dobro od zła” zaowocowało potęgą, bogactwem i sławą, tak zaowocuje i nasze pragnienie postępowania zgodnego z Bożym prawem.

Katarzyna Solecka

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama