Refleksja na dziś

Poniedziałek 24 sierpnia 2020

Czytania » Blisko Jezusa

Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu (J 1,47b).

Natanael («Bóg dał»), jako pewien siebie duchowy arystokrata, miał swoją uporządkowaną wizję rzeczywistości. Ten świat uległ jednak przewartościowaniu po spotkaniu z Jezusem. Jego spontaniczna odpowiedź jest świadectwem, że Jezus jest postrzegany przez uczniów jako jedyny Syn Boga Ojca i jako oczekiwany Mesjasz, Król Izraela. W ten sposób uczy nas szczerości w zawierzeniu siebie Chrystusowi i wiernego przy Nim trwania.

Do poznania Jezusa potrzeba przede wszystkim żywego doświadczenia, osobistego spotkania. Niewątpliwie ważne wydaje się też świadectwo innych, ponieważ zwykle nasze życie chrześcijańskie ma swój początek wtedy, gdy dociera do nas orędzie jednego bądź wielu świadków. W następstwie sami musimy osobiście zaangażować się w bliską i głęboką relację z Jezusem, Synem Bożym, Królem Izraela.

Znajdę dziś czas, aby zatrzymać się i zapatrzeć w Jezusa, by wsłuchać się w Jego słowa, które dają życie wieczne. Powierzę Mu tych wszystkich, którzy są bliscy mojemu sercu.

Myśl św. Jana Pawła II

Za pośrednictwem Apostołów dotarła do nas ich wizja wiary potwierdzona przez konkretne świadectwo historyczne: świadectwo prawdziwe, które Ewangelie (…) przekazują nam w sposób w pełni wiarygodny (Novo millennio ineunte 17).

MrMalalocha Przyjaciela mam - mate.o

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama