Refleksja na dziś

Środa 21 kwietnia 2021

Czytania » Musi się udać

To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

W pierwszym czytaniu uderza, jak ucieczka przed prześladowaniem po śmierci Szczepana przyczyniła się do rozgłaszania Ewangelii. Już nie w samej Jerozolimie. Dobra Nowina zaczyna rozlewać się na cały świat...

Bóg  krzywdy, które wyrządza się Jego uczniom, potrafi wykorzystywać dla poszerzania kręgu uczniów Jego Syna. By mogli zobaczyć i uwierzyć. A tym samym dostąpić zbawienia. Bo Bóg chce zbawienia człowieka, zależy mu na tym. Jeśli i nam zależy, musi się udać...

Modlitwa

Czasem droga do przez życie jest jak przedzieranie się we mgle po skalistych graniach. Nie za bardzo wiadomo dokąd iść, bo widać ledwie parę metrów, a wszystko wydaje się przepaściste i bardzo niebezpieczne. Dziękuję Ci Boże, że idziesz wtedy ze mną. Sam... Usiadłbym i zaczął płakać albo nawet umarł ze strachu.

 

Reklama

Reklama