Refleksja na dziś

Poniedziałek 9 sierpnia 2021

Czytania » Mój wybór

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Mt 16

Niełatwo w sposób wolny wybierać drogę trudniejszą, pełną wyrzeczeń, czasem upokorzeń i odrzucenia. Jezus sam wybrał wolę swego Ojca, choć nie była łatwa. Dzięki temu i ja mogę mieć udział w życiu wiecznym. Jeśli chcę żyć w pełnym zjednoczeniu z Nim, to muszę nauczyć się żyć, jak On. A decyzję pójścia za Nim muszę podjąć sama. Ode mnie zależy, czy lampa mego serca będzie stale świecić, czy też z braku oliwy zgaśnie. On do niczego mnie nie zmusza, wybór należy do mnie.

Bóg daje mi wolność, ale nie pozostawia mnie samej. Daje wskazówki w przykazaniach i swoim Słowie, jak postępować, by zbliżać się ku Niemu. Nie chce niczego ode mnie na siłę, On pragnie, bym sama z miłości ku Niemu kroczyła drogą, jaką mi wyznaczył. Bo ona najpewniej zawiedzie mnie ku zjednoczeniu z Nim.

 

WMTV Music Only by grace can we enter

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama