Refleksja na dziś

Wtorek 10 sierpnia 2021

Czytania » Obumieranie

Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity J 12

Cierpienie nie jest naszym celem i przeznaczeniem. Jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Czasem może być następstwem naszych lub innych ludzi przewinień, może też być tajemnicą, której tu na ziemi nie zrozumiemy. Ziarno nie przyniesie plonu, jeśli wpierw nie obumrze. Cierpienie to obumieranie sobie. Właściwie przeżyte może przynieść ogromne owoce.

Bóg jest obecny w cierpieniu, choć bardziej chcemy Go widzieć w dobru, czy miłości. Idąc za Jezusem, chcąc być do Niego podobnym, trzeba liczyć się z tym, że i nas będą spotkać trudności i ból, jakich doświadczał On w czasie swojej ziemskiej wędrówki. Cierpienie przeżywane w łączności z Nim oczyszcza naszą miłość z egoizmu i pychy. Pomaga ściślej związać się z Nim w Komunii świętej. On nigdy nie zostawi nas samymi.

 

Gospel po polsku, muzyka chrześcijańska Ty idziesz za mną ( Another In The Fire - Hillsong ) wersja po polsku.

Aleksandra Kozak

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama