Refleksja na dziś

Niedziela 17 października 2021

Czytania » Aby służyć

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć
i dać swoje życie jako okup za wielu (por. Mk 10,45).

Syn Boży jest wzorem służby i ofiary z życia, złożonej „za życie świata”. To jednak z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się mało zrozumiałe. Dewaluacja słów spowodowała, że niektóre zachowania znalazły się w muzeum postaw zapomnianych. W cywilizacji „fast”, gdzie liczy się spryt i siła znajomości, służba stała się czymś trudnym do pojęcia. Co najwyżej można usłyszeć wyuczone „czym mogę służyć” w przypadku telemarketerów, sprzedawców, kelnerów czy dealerów różnych maszyn i urządzeń. A ofiara? To już szczyt niezrozumienia, chyba że chodzi o ofiary wypadków drogowych, wojen, porachunków, itd.

Sens Chrystusowego życia przekracza horyzontalny sposób poznawania i pojmowania świata. Ewangelia to dobra nowina dotycząca rozwoju królestwa Bożego na ziemi. A w tym królestwie, budowanym na prawdzie, miłości, sprawiedliwości i pokoju służba odgrywa kluczową rolę. Jest miarą wierności, sprawdzianem autentyczności i swoistym certyfikatem wiecznego bezpieczeństwa.

Służba nie jest bezrozumnym płaszczeniem się przed możnymi tego świata, ale pełnym czci i uwielbienia stawaniem przed tymi, w których odbija się boskie Oblicze Jezusa. Bo oni domagają się od nas odpowiedzi, przypominając nam przykład samego Jezusa.

Myśl bł. Stefana Wyszyńskiego

Kościół kształtuje świętych i święte Boże, a liturgia Kościoła i mszał zapełnione są świętymi mężami i niewiastami, aby te pomnożone wzory służyły Wam do uświęcania wszystkiego w waszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym, publicznym i politycznym.

Moja Rodzina Official Moja Rodzina - Hymn o Miłości

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama