Refleksja na dziś

Sobota 30 października 2021

Czytania » Na zawsze

Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne.

Paweł pisze o Żydach i ich wybraniu przez Boga w Starym Testamencie, ale i dla nas ma to znaczenie. Nie, nie tylko to, że kiedyś cały Izrael uwierzy w Chrystusa. Bardziej to, że widzimy tu też wsparcie naszej nadziei.

„Bóg się ode mnie odwrócił”, „zgrzeszyłem, więc Bogu nie może już na mnie zależeć” – przychodzi podcinająca radość myśl. Ale to tylko szatańska pokusa. Bogu nigdy nie przestaje na człowieku zależeć, On nigdy nie kładzie na człowieku krzyżyka. Zanurzeni wespół z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, namaszczeni Duchem Świętym, karmiący się Ciałem Chrystusa ciągle jesteśmy Jego dziećmi. On nigdy swojej miłości wobec nas nie wycofa.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama