Refleksja na dziś

Wtorek 19 października 2021

Czytania » Gość oczekiwany

…bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci (Łk 12,36).

Uczeń Chrystusa to człowiek wielkich oczekiwań i wielkiej nadziei, do których prowadzi droga czuwania i modlitwy. Czas, w którym żyjemy, to czas oczekiwania – pomiędzy wniebowstąpieniem Jezusa a Jego drugim przyjściem na końcu czasów. Dlatego słowo Boże wzywa do gotowości na spotkanie z Bogiem. Czemu tak ważne jest to oczekiwanie? Ponieważ ów „Gość” na którego czekamy jest KIMŚ jedynym i wyjątkowym. A i nagroda dla oczekujących nie jest czymś banalnym i pospolitym. Bowiem Pan „przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał”. Stanie się sługą swoich sług. To, co wydaje się po ludzku niemożliwe, zostało obiecane przez samego Jezusa tym, którzy będą wierni i czujni.

Formowanie dobrych nawyków i przyzwyczajeń może dziś wydawać się trochę na wyrost. W historii Noego też moglibyśmy znaleźć wielu kpiarzy, którzy pukali się w głowę i ze dziwieniem przyglądali na powstającą arkę. Finał jest nam dobrze znany. Biblia utkana jest z wielu takich historii, które dla wielu wydają się mieć posmak mitologiczno-bajkowy. Ale dla uczniów Jezusa stanowią okazję, żeby nie stracić łączności ze swoim Panem. Bo wtedy wszystko inne straci swój sens, i to na zawsze.

Myśl bł. Stefana Wyszyńskiego

Nie trzeba oglądać się na innych, na tych lub owych, może na polityków, żądając od nich, aby się odmienili. Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili.

Lednica2000 Siewcy Lednicy - Nasze oczekiwanie

Ks. Leszek Smoliński

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama