Refleksja na dziś

Czwartek 2 stycznia 2014

Czytania » Przemawiać przekonywująco

„… a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,2).

 

Ojciec przemówił i „ziemia ujrzała swego Zbawiciela”. Świadectwo o tym dał Jan Chrzciciel, który został napełniony Duchem Świętym już w łonie swej matki Elżbiety, nawiedzanej przez Maryję. Jan wystąpił jako głos wołającego, wzywał do nawrócenia i otwarcia serca na dar przychodzącego Jezusa.

Podobnie jak Jan Chrzciciel również ja mam świadczyć o Synu Bożym, by inni uwierzyli. „Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca” – mówi św. Jan Apostoł. Aby to było możliwe, muszę nieustannie pogłębiać wspólnotę z Boskim Mistrzem rozmawiając z Nim jak z przyjacielem. W ten sposób fundament mojego życia duchowego będzie mocny, zdolny wytrzymać napór i ciężar wszelkich wyzwań.

Żebym przemawiał mocą słów, gestów i czynów, przekonywał, zapalał innych sam muszę płonąć mocą Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela.

 

Czytania mszalne rozważa ks. Leszek Smoliński

 

Kacper Pawluś Nebo - Wszystko mogę w Tym, Który mnie umacnia


 

2 stycznia 2013

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama