Refleksja na dziś

Poniedziałek 6 stycznia 2014

Czytania » Światło

Poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

Do Jeruzalem przybędą ludy z całego świata, bo tam znajdą światło – zapowiada Izajasz. I tak się stało. Przybyli. Już nie tylko mędrcy, ale naprawdę wiele ludów i narodów. Także my sami. Dla nich - dla nas - zostało przeznaczone dziedzictwo, ich – nas - też dotyczy obietnica dana przed wiekami. Bez żadnej różnicy. Z wybranych i dotąd nie-wybranych Bóg uczynił jeden lud.

Dziś my jesteśmy wybrani. Dziś my niesiemy to światło. Nieustannie wskazujące drogę, nieustannie przyzywające. Ale nie przestało aktualne być zdanie: poganie są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy.

To nie jest tylko nasze dziedzictwo. To nie jest tylko nam dana obietnica. Jesteśmy wybrani nie do tego, by ją posiadać, ale by ją nieść. By się nią dzielić z innymi, dla których też jest przeznaczona.

Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło. Właśnie: świeć. 

Uroczystość Objawienia Pańskiego

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Reklama

Reklama