Refleksja na dziś

Poniedziałek 29 września 2014

Czytania » Zobaczyć aniołów

Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego J 1

Natanel otrzymuje od Jezusa obietnicę, że ujrzy więcej niż to, czego doświadczył na modlitwie i rozmowie z Mistrzem, jeśli pójdzie za Nim. Trzeba zawierzyć Bogu, oddać Jemu ster i pozwolić się prowadzić. Zaufać i wierzyć, że wszystko, czego doświadczam, zarówno dobre, jak  i trudne momenty, prowadzą mnie ku wiecznej radości, ku nieprzemijalnemu szczęściu. Tylko trzeba z pokorą iść za Nim, a nie starać się Go wyprzedzać.

Jezus wskazuje na istnienie innego świata, świata niebieskiego, który ściśle jest związany z ziemią. Te rzeczywistości łączą się ze sobą w Jego osobie. Krocząc za Jezusem można zobaczyć niebiosa otwarte i aniołów Bożych. Posyłając Archaniołów Bóg przybliżał człowiekowi odrobinę nieba. Żeby go dotknąć trzeba pozwolić się Jemu prowadzić.

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

btomaszek Anioły są wśród nas - Beata Bednarz

 

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg