Refleksja na dziś

Czwartek 20 listopada 2014

Czytania » Jezus zbawił mnie!

Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu  Ap 5

Liturgia Słowa ostatnich tygodni roku liturgicznego zwraca szczególna uwagę na sprawy wieczności i czas ostateczny. Jan, w słowach Apokalipsy, ukazuje wizję końca świata, kiedy to Bóg Ojciec przekaże swojemu Synowi ‘księgę’, która jest symbolem wyroków Bożych w sprawie losów świata. Śmierć Jezusa i Jego zmartwychwstanie daje nam możliwość ujrzenia Go kiedyś i szczęśliwego wraz z Nim życia w wieczności. Czy pamiętam o tym i dziękuję Mu za dar odkupienia?

Gdybym żyła tęsknotą za życiem wiecznym i spotkaniem się z Bogiem, moja codzienność wyglądałaby zupełnie inaczej. Każdy upadek, grzech i słabość wyzwalałaby ogromną skruchę, gdyż wierzyłabym, że ranię nimi miłującego mnie bezgranicznie Boga. Ja zaś, bardziej pochłonięta sobą, skupiam się na usprawiedliwianiu moich słabości, a nie na Jego miłości, która jest ponad wszystko. Jezus płacząc nad Jerozolimą, płakał też nad każdą moją zdradą, odejściem i brakiem miłości, nad każdą nieufnością w Jego miłosierdzie. On chce mi przebaczać, tylko, czy mi na tym zależy?

 

Czytania mszalne rozważa Aleksandra Kozak

 

maciekz152 Cieszę Się Jezus Zbawił Mnie!

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg