Refleksja na dziś

Sobota 6 grudnia 2014

Czytania » Idźcie i głoście

Nie wolno mi stać i milczeć. Mam iść i głosić, jak wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Tylko czy ja dostrzegam te wszystkie cuda, jakie zdziały się i nieustannie dzieją się w moim życiu?

Ileż to razy Pan mnie uzdrowił z choroby ciała, ale i duszy. Ożywił we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Doświadczyłam oczyszczenia serca i sumienia. Pan wypędził złe duchy, które zwodziły mnie i sprowadzały na manowce. Stawiał na mojej drodze ludzi, którzy nieustannie przypominali mi, jak dobry jest Pan.

Czemu więc milczę i nie mówię innym, że Jezus naprawdę działa i przemienia ludzkie życie?

Może milczę, bo nie uważam tego za cuda? Za niczym niezasłużony dar? Za wielką łaskę?

 

Modlitwa:

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu i przewiązuje im rany.
On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię.
Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi.
 
Czytania mszalne rozważa Elżbieta Krzewińska


 

Sobota 1. tygodnia Adwentu

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg