Refleksja na dziś

Czwartek 14 września 2017

Czytania » Miłość za darmo

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał J 3

Bóg ze swojej natury jest Miłością i nie potrafi inaczej istnieć, jak kochając. Jezus mówi Nikodemowi o wielkiej miłości Boga, którą sam dopełni na krzyżu. To odkrycie musiało wstrząsnąć Nikodemem. Jako faryzeusz, był mocno przywiązany do Prawa Starego Testamentu i przekonany, że na Bożą miłość trzeba zasłużyć przestrzeganiem Jego nakazów. Że to jedyny sposób, by Pan Bóg kochał. A Jezus mówi, że nie trzeba nic robić, by Bóg nas miłował.

Jeśli wierzę, że Jezus przyjął krzyż i umarł na nim, bym miała udział w zbawieniu, wtedy na tę miłość muszę odpowiedzieć moim życiem. Życie Dekalogiem ma być wyrazem mojej ku Bogu miłości, nie zaś formą zasługiwania na Jego Miłość. Bo On kocha mnie zupełnie za darmo.

 

frgiovanni Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej - Krzyż jest źródłem.

Aleksandra Kozak

 Wszystkie komentarze »

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg