Refleksja na dziś

Niedziela 17 września 2017

Czytania » Dla Pana

„Dla nas i dla naszego zbawienia.” Fragment wyznania wiary wydawać się może zupełnie nieprzystający do dzisiejszego Słowa. Jednak nie zawsze to, co nam się wydaje, jest prawdziwe i słuszne. Tych kilka prostych słów wyjaśnia sens stworzenia i odkupienia. Świat dla człowieka. Jezus dla człowieka. Miłość Ojca jest miłością dla Syna, Dla Ducha Świętego i dla człowieka. Miłość wykracza poza „ja”. Niejako je zatraca.

Chrzest uczynił nas podobnymi do Jezusa. Staliśmy się Jego przybranymi braćmi. I zostaliśmy powołani do naśladowania Go w miłości. Jezus dla nas byśmy my, razem z Nim i jak On, już nie żyli dla siebie. Dla Ojca i dla bliźniego. Na tym polega Jego życie w nas. „Byście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.”

My, którzy „należymy do Pana”. W życiu i w śmierci. Niekoniecznie fizycznej. Śmiercią jest umrzeć dla siebie, własne „ego”, razem z Chrystusem przybić do krzyża. By zmartwychwstać z Nim do życia bezinteresowną miłością. Nie liczącą ile razy przebaczyłem, ilu w dom przyjąłem, ilu obdarowałem uśmiechem, ilu wysłuchałem… Miłością każde wyzwanie, nawet najtrudniejsze, przyjmującą jako niczym nie zasłużony dar.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Przeczytaj komentarze | 1 |  Wszystkie komentarze »


Ostatnie komentarze:

0 Stanisław 17.09.2017 12:48
Po dzisiejszych czytaniach kolejną "dobrą zmianą" powinna być reforma Pisma Świętego... i pozostawienie tylko Ps 33,4-5 ( problem ewentualnych wielkich liter ciemnemu ludowi sprzeda TVP).

wszystkie komentarze >

Uwaga! Dyskusja została zamknięta.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg