Refleksja na dziś

Niedziela 11 kwietnia 2021

Czytania » Razem posyłani

Spotkania ze Zmartwychwstałym są spotkaniami we wspólnocie, dla wspólnoty. Nie zatrzymują człowieka na samym sobie. Przyglądanie się innym, którzy spotkali Jezusa – mają jedno serce, wyznali wiarę, dotknęli ran – może nam ukazać Boga z nowej perspektywy…

Jezus, Wcielony Bóg posłany po to, aby nam Bożą miłość unaocznić – wskazuje i nam ten sam cel: pokazać ludziom, że są kochani. Pokój zostaje przyobleczony w konkret naszego życia, zyskuje kształt naszej codzienności wśród tych właśnie ludzi, którzy tu z nami, dla nas są.

Katarzyna Solecka

Reklama

Reklama