Refleksja na dziś

Poniedziałek 19 kwietnia 2021

Czytania » Wykonać dzieła Boga

Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».

Wykonał dzieło Boga, uwierzył Jezusowi Chrystusowi Szczepan. Dlatego, choć był z powodu swojej wiary przesłuchiwany, a w końcu i zabity, nie cofnął się. Wiedział Komu zaufał...

Wierzyć to mówić Bogu „tak”. To przyjąć prawdy wiary, które nam objawił. Ale to też przyjąć styl życia, do którego nas wzywa. Trudny? E tam. Gdy życie opromienia prawda o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym, styl życia wiary jest przede wszystkim piękny. Wyzwala z ponurości, pozwalając się całym sercem uśmiechać.

Modlitwa

Dziękuję Ci Jezu za nadzieję zmartwychwstania i życia wiecznego, które mi dałeś. Dzięki nim moje życie na tym świecie, czy jest lepiej czy gorzej, też nabrało jakiegoś blasku.

 

Reklama

Reklama