Refleksja na dziś

Niedziela 29 maja 2022

Czytania » Świadkowie

Nie znający czasów i chwil, a jednak mający pewność. Nie znający czasów i chwil, gdy czekamy na królestwo ziemskie. Mający pewność, gdy oczekujemy na wejście do Miejsca świętego.

Nie znający czasów i chwil, jak apostołowie, wpatrujemy się w niebo, oczekując Jego przyjścia w chwale. Mający pewność gotowi jesteśmy pójść na krańce świata, by dać świadectwo.

O czym/kim mamy świadczyć?

O wezwaniu do nawrócenia i odpuszczeniu grzechów. Wzywać do nawrócenia, bo Królestwo Boże jest pośród was. Głosić odpuszczenie grzechów, bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał aż dotąd pozostajemy w grzechach. Świadczyć z radością tych, którym wiele odpuszczono. Choć nie zawsze bardzo umiłowali.

ks. Włodzimierz Lewandowski

Reklama

Reklama